Continguts

En aquesta pàgina podreu trobar quins han estat el continguts treballats a cada trimestre(de cada àrea). Feu clic al curs corresponent del vostre fill/a per accedir-hi.

CONTINGUTS 3PRI


https://drive.google.com/file/d/0B2iM2Nnu360kNnlKajVpMV9LclFEd2Vpd0ZGUHRSUGhwY0E0/view?usp=sharing