4t PRIMÀRIA‎ > ‎Matemàtiques 4t‎ > ‎

UNITAT 8: UNITATS DE LONGITUDUNITAT 8: UNA TRAVESSIA PER LA MUNTANYA
 En aquesta unitat treballarem els segúents conceptes:

1. EL METRE(m) I EL QUILÒMETRE(km).
2. L'HECTÒMETRE(hm).
3. EL DECÀMETRE(dam).
4. CENTÍMETRES(cm), DECÍMETRES(dm) i MIL·LÍMETRES(mm).
5. CANVI D'UNITATS DE MESURA.
6. MESURA DE SUPERFÍCIES.
7. COORDENADES CARTESIANES.

Aquí podràs trobar-hi jocs on line per a poder reforçar allò que els mestres us ensenyen a les aules. D'aquesta manera podreu repassar i aprendre tot jugant !

Escala del sistema mètric

 
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/longitud/a1/menu.html
 
http://www.genmagic.org/mates2/ml2c.swf
 
http://ares.cnice.mec.es/matematicasep/a/3/ca3_02.html
 Anem a mesurar !  Mesurem objectes Mesurem utilitzant el regle
 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/carambolo/WEB%20JCLIC2/Agrega/Matematicas/Longitud/contenido/ma015_oa01_es/index.html
 
http://www.primaria.librosvivos.net/El_decimetro_y_el_centimetro_1.html
 
http://calasanz.edu.gva.es/7_ejercicios/matematicas/mate3pri/12_medida01.html
 Un viatge per la selva del sistema mètric !  El decímetre i el centímetre  Treballem el decímetre(dm) i la conversió en centímetres(cm)
 
http://centros.edu.xunta.es/ceipcampolongo/intraweb/Recunchos/4/Recursos_didacticos_Anaya_4/datos/01_Mates/datos/05_rdi/U08/01.htm
 http://cplosangeles.juntaextremadura.net/web/edilim/curso_3/matematicas/longitud_3/longitud_3.html
 
http://www.primaria.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/unid_longitud_may_metro/frame_prim.swf
 Aprèn a transformar metres, centímetres, decímetres i mil·límetres! Unitats de longitud  Unitats més gran que el metre: hectòmetre(hm), decàmetre(dam) i quilòmetre(km)
 
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/3/WebC/eltanque/todo_mate/r_medidas/longitud_p.html
 
http://centros.edu.xunta.es/ceipcampolongo/intraweb/Recunchos/4/Recursos_didacticos_Anaya_4/datos/01_Mates/datos/05_rdi/U08/02.htm
 
http://www.educa.jcyl.es/zonaalumnos/es/recursos/aplicaciones-boecillo-multimedia/mates-simpaticas/matematicas-4
 Relacions entre les diferents unitats de longitud  Aprèn a transformar metres, decàmetres, hectòmetres i quilòmetres...  Matemátiques simpàtiques:
Cal anar a l'apartat...
MEDIDAS BIEN MEDIDAS
 
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/3/WebC/eltanque/todo_mate/medidas/longitud/longitud.html
 
http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/pla/index.html
 
 Avalua't tu mateix !! També podem treballar activitats de COORDENADES CARTESIANES amb aquest joc  


Comments