4t PRIMÀRIA‎ > ‎Matemàtiques 4t‎ > ‎

UNITAT 7: ENS FIQUEM A LA CUINA?UNITAT 7: ENS FIQUEM A LA CUINA?
 En aquesta unitat treballarem els segúents conceptes:

1. LA DIVISIÓ EXACTA I NO EXACTA
2. DIVISIÓ AMB 2 XIFRES EN EL DIVISOR.
3. DIVISIÓ AMB 3 XIFRES EN EL DIVISOR.
4. LA PROVA DE LA DIVISIÓ.
5. DIVISIÓ AMB ZEROS EN EL QUOCIENT.
6. DIVIDIR UN NOMBRE ENTRE 10, 100 i 1.000.
7. SITUAR-SE EN UN PLÀNOL: LES COORDENADES.

Aquí podràs trobar-hi jocs on line per a poder reforçar allò que els mestres us ensenyen a les aules. D'aquesta manera podreu repassar i aprendre tot jugant !

 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ceip_san_rafael/DIVISIONES/DIVISIONES%20EXACTAS/divisiones%20exactas.html
DIVISIONS EXACTES
 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ceip_san_rafael/DIVISIONES/DIVISIONES%20INEXACTAS/divisiones%20inexactas.html
DIVISIONS INEXACTES
 
http://cerezo.pntic.mec.es/maria8/bimates/operaciones/division/concepto.html
DIVISIÓ. CONCEPTES i TIPUS.

Vols practicar unes divisions molt senzilles podent triar la taula que vulguis ? fes clic al següent enllaç per practicar la divisió exacta per una xifra amb el següent divisor:


O algunes divisions més difícils amb un dividend més llarg....


 
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/3/WebC/eltanque/ladivision/resuelve/doscifras/resuelve_dc_p.html
 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~23003429/educativa/division2_e.html
 
http://www.genmagic.net/mates4/ser8c.swf
 Dividim per 2 xifres  Dividim per 2 xifres  Dividir per 10, 100 i 1000

Comments