4t PRIMÀRIA‎ > ‎Matemàtiques 4t‎ > ‎

UNITAT 5: EL CARRER En aquesta unitat treballarem els segúents conceptes:

1. MULTIPLICACIONS PER 2 XIFRES(repàs)
2. MULTIPLICACIONS PER 3 XIFRES
3. MULTIPLICAR PER 10, 100, 1.000 i 10.000.
4. EXPRESSIONS MATEMÀTIQUES I EXPRESSIONS LITERALS
5. DESCOMPOSICIÓ DE NOMBRES
6. SUMES I RESTES PORTANT-NE
7. PROBLEMES AMB MÉS D'UNA OPERACIÓ.


Aquí podràs trobar-hi jocs on line per a poder reforçar allò que els mestres us ensenyen a les aules. D'aquesta manera podreu repassar i aprendre tot jugant !

 
http://www.amolasmates.es/flash/multiplicaciones/multi_2.html

Crea multiplicacions per 2 xifres
 
http://www.editorialteide.es/elearning/Primaria.asp?IdJuego=1570&IdTipoJuego=8

Aprèn a multiplicar per 3 xifres
 

Crea multiplicacions per 4 xifres
 
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/3/WebC/eltanque/todo_mate/usc/multipli/mult_usc_e_p.html

Multiplicacions per la unitat seguida de zeros
 
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/3/WebC/eltanque/todo_mate/multipli/multipli_p.html

Aprèn a multiplicar per la unitat seguida de zeros
 
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/3/WebC/eltanque/preguntatablas/tablas_pp.html

Repassa les taules de multiplicar
 
http://www.genmagic.net/mates4/ser8c.swf

Multipicacions per 10, 100 i 1.000.
 

 
   

Comments