4t PRIMÀRIA‎ > ‎Matemàtiques 4t‎ > ‎

UNITAT 11: EL LABORATORI(Mesura)
UNITAT 11: EL LABORATORI
 En aquesta unitat treballarem els segúents conceptes:

1. EL LITRE I EL QUILOLITRE.
2. EL DECILITRE, EN CENTILITRE I EL LITRE.
3. EL CENTILITRE, EL MIG LITRE I EL QUART DE LITRE.
4. OPERAR AMB UNITATS DE CAPACITAT.
5. EL QUILOGRAM I LA TONA.
6. EL MIG QUILOGRAM I EL QUART DE QUILOGRAM
7. OPERACIONS AMB QUANTITATS DE MASSA.

Aquí podràs trobar-hi jocs on line per a poder reforçar allò que els mestres us ensenyen a les aules. D'aquesta manera podreu repassar i aprendre tot jugant !http://www.juntadeandalucia.es/averroes/carambolo/WEB%20JCLIC2/Agrega/Matematicas/Las%20magnitudes%20y%20su%20medida/contenido/oa04_que_capacidad/a_ca3_04vf.html

http://cerezo.pntic.mec.es/maria8/bimates/medidas/capacidad/capacidad.html
 
http://www.vedoque.com/juegos/juego.php?j=matematicas-10-volumen&l=es
El litre, el quart de litre i el mig litre - 1 El litre, el quart de litre i el mig litre - 2Juga amb VEDOQUE!
 
http://cerezo.pntic.mec.es/maria8/bimates/medidas/index1.htm
 
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/todo_mate/medidas_e/capacidad_e/capacidad_ep.html
 
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/todo_mate/medidas_e/masa_e/masa_ep.html
 Unitats de mesura Relació de les Unitats de capacitat Relació de les Unitats de Massa
 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/carambolo/WEB%20JCLIC2/Agrega/Matematicas/La%20capacidad/El%20litro/contenido/index.html
 
http://contenidos.proyectoagrega.es/visualizador-1/Visualizar/Visualizar.do?idioma=es&identificador=es_2009063013_7230170&secuencia=false#
 
http://bibliojcalde.zz.mu/genmagic/conversion_unidades.swf
 Unitats de capacitat Unitats de massa Unitats de mesura: longitud, massa i capacitat
 

http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/r_medidas/medidas_p.html
 
http://ntic.educacion.es/w3//recursos/primaria/matematicas/pesomasa/index.html
 
Aprèn tu mateix !  Unitats de mesura