4t PRIMÀRIA‎ > ‎Matemàtiques 4t‎ > ‎

UNITAT 10: ARRIBEM A LA UNITAT


UNITAT 10: ARRIBEM A LA UNITAT En aquesta unitat treballarem els segúents conceptes:

1. LA PART ENTERA I LA PART DECIMAL
2. LECTURA I ESCRIPTURA DE NOMBRES DECIMALS.
3. LA DÈCIMA.
4. LA CENTÈSIMA.
5. COMPARACIÓ DE NOMBRES DECIMALS.
6. SUMA I RESTA DE NOMBRES DECIMALS.
7. LA LONGITUD I ELS NOMBRES DECIMALS.
8. LA MITJANA ARITMÈTICA.

Aquí podràs trobar-hi jocs on line per a poder reforçar allò que els mestres us ensenyen a les aules. D'aquesta manera podreu repassar i aprendre tot jugant ! 
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2008/visualizador_decimales/menu.html
 
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/3/WebC/eltanque/todo_mate/decimales_e3/comparacionda_p.html

 http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/3/WebC/eltanque/todo_mate/numdec/numdecim_p.html
 Els nombres decimals Comparació de nombres decimals Els nombres decimals
 
 
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/sumayresta_d/resta/resta_p.html

 
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/decimales/menu.html
 Com sumar els nombres decimals?Com restar els nombres decimals? Els nombres decimals i l'euro(€)
 
http://ares.cnice.mec.es/matematicasep/b/2/cb2_07.html
 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/carambolo/WEB%20JCLIC2/Agrega/Matematicas/Fraccion_y_numero_decimal-CONTENIDOS/contenido/mt10_oa05_es/index.html
 
http://www.primaria.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/6EP_Mat_cas_ud2_196/frame_prim.swf
 Juga amb els decimals !Juga a ordenar decimals Juga amb decimals !
 
http://www.primaria.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/4EP_mate_ud7_comparadecimales/frame_prim.swf
 
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/3/WebC/eltanque/todo_mate/openumdec/openumdec_p.html
 
 Ajuda al drac a sortir de la torre ! Operacions diverses amb nombres decimals.