3r PRIMÀRIA‎ > ‎Matemàtiques 3r‎ > ‎

UNITAT 6: NOMBRES DECIMALS


 En aquesta unitat treballarem els segúents conceptes:

1. UNITAT, DÈCIMA I CENTÈSIMA.
2. LECTURA I ESCRIPTURA DE NOMBRES DECIMALS.
3. ORDENACIÓ DE NOMBRES DECIMALS.
4. PARTS D'UN NOMBRE DECIMAL. 
5. SUMA I RESTA DE NOMBRES DECIMALS.
6. SITUACIÓ D'UN NOMBRE DECIMAL EN UNA RECTA

Aquí podràs trobar-hi jocs on line per a poder reforçar allò que els mestres us ensenyen a les aules. D'aquesta manera podreu repassar i aprendre tot jugant !

 
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/decimales/menu.html
 
http://ares.cnice.mec.es/matematicasep/b/2/cb2_07.html
 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/carambolo/WEB%20JCLIC2/Agrega/Matematicas/Fraccion_y_numero_decimal-CONTENIDOS/contenido/mt10_oa05_es/index.html
 Els decimals i l'euro Juga amb els decimals! Ordena nombres decimals
 
http://www.primaria.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/4EP_mate_ud7_comparadecimales/frame_prim.swf
 
http://www.primaria.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/6EP_Mat_cas_ud2_196/frame_prim.swf
 
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2008/visualizador_decimales/menu.html
 Ajuda al drac a sortir de la torre! Ajuda al rat penat a sortir a fer un passeig! Nombres decimals: conceptes, repàs, suma...
 
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/todo_mate/numdec/numdecim_p.html
 
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/todo_mate/openumdec/openumdec_p.html
 
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/todo_mate/decimales_e1/comoseleen_p.html
 Concepte de nombres decimals i activitats. Operacions amb nombres decimals. Com es llegeixen els nombres decimals.
 
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/todo_mate/decimales_e3/comparacionda_p.html
 
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/todo_mate/decimales_e2/comoseescriben_p.html
 
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/todo_mate/decimales_e/descomposicion_p.html
 Comparació de nombres decimals. Com s'escriuen els nombres decimals ? Descomposició dels nombres decimals.
 
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/todo_mate/sumayresta_d/ocd_p.html