3r PRIMÀRIA‎ > ‎Matemàtiques 3r‎ > ‎

UNITAT 2: JUGUEM JUNTS ?

 

 En aquesta unitat treballarem els segúents conceptes:

1. REPASSEM LA SUMA I LA RESTA PORTANT-NE !
2. COM LLEGIR NOMBRES DE 4 XIFRES.
3. APROXIMACIÓ ALS MILERS.
4. LA PROPIETAT ASSOCIATIVA DE LA SUMA.
5. LA PROPIETAT COMMUTATIVA DE LA SUMA.
6. ELS NOMBRES ORDINALS.
7. LA PROVA DE LA SUBTRACCIÓ.


http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/sumas_ll/jclic/sumas_ll.jclic.zip&lang=es&title=Sumas+llevando  
http://primerodecarlos.com/SEGUNDO_PRIMARIA/octubre/Unidad_2/coloca_y_suma.swf
 
http://primerodecarlos.com/SEGUNDO_PRIMARIA/octubre/Unidad_2/suma.swf
 SUMES PORTANT-NE
(de dues xifres)
 MÉS SUMES !  SEGUIM SUMANT !
 
http://primerodecarlos.com/SEGUNDO_PRIMARIA/octubre/Unidad_2/sumas_llevando_3.swf
 
http://primerodecarlos.com/SEGUNDO_PRIMARIA/SANTILLANA/Libro_Media_Santillana_matematicas_segundo/data/ES/RECURSOS/actividades/03/04/010304.swf
 
http://primerodecarlos.com/SEGUNDO_PRIMARIA/tengo_todo_4/root_globalizado4/libro/6169/ISBN_9788467808803/activity/U03_098_02_AI/visor.swf
 QUINS NÚMEROS FALTEN EN AQUESTES SUMES ?  COMPLETA LES SUMES !  SUMES PORTANT-NE !
 
http://primerodecarlos.com/SEGUNDO_PRIMARIA/octubre/Unidad_3/suma_llevando_2.swf
 
http://primerodecarlos.com/SEGUNDO_PRIMARIA/tengo_todo_4/root_globalizado4/libro/6169/ISBN_9788467808803/activity/U05_176_02_AI/visor.swf

 
http://primerodecarlos.com/SEGUNDO_PRIMARIA/diciembre/Unidad5/actividades/MATES/resta_llevando_centenas.swf
 COL·LOCA i SUMA !  RESTES PORTANT-NE !  MÉS RESTES !
 
http://primerodecarlos.com/SEGUNDO_PRIMARIA/diciembre/Unidad5/actividades/MATES/restas_llevando_centenas2.swf
 
http://primerodecarlos.com/SEGUNDO_PRIMARIA/diciembre/Unidad5/actividades/MATES/restas_llevando_centenas3.swf
 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ceip_san_rafael/RECURSOS/APROXIMACION.swf?IdJuego=349&IdTipoJuego=1
 COL·LOCA EL CODI I RESTA !  CALCULA  ! Més restes !  APROXIMACIÓ ALS MILERS

VÍDEOS EXPLICATIUS SOBRE LES PROPIETATS DE LA SUMA I LA PROVA DE LA RESTA I ALGUNS JOCS PRÀCTICS !
 

PROPIETAT COMMUTATIVA

 

PROPIETAT ASSOCIATIVA

 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/carambolo/WEB%20JCLIC2/Agrega/Matematicas/Suma%20y%20resta%20de%20numeros%20naturales/contenido/mt08_oa05_es/index.html
 
http://calasanz.edu.gva.es/7_ejercicios/matematicas/mate3pri/4_02restas.html
 PROPIETAT COMMUTATIVA - explicació PROPIETAT COMMUTATIVA - Joc pràctic 
 
http://www.editorialteide.es/elearning/Primaria.asp?IdJuego=395&IdTipoJuego=8
 

LA PROVA DE LA RESTA

 PROPIETAT ASSOCIATIVA - explicació  VÍDEO EXPLICATIU DE
LA PROVA DE LA RESTA

ELS NOMBRES ORDINALS
 
http://www.editorialteide.es/elearning/Primaria.asp?IdJuego=421&IdTipoJuego=1
 
http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.net/projects/nombres/jclic/nombres.jclic.zip&lang=ca&title=El%2Bnom%2Bdels%2Bnombres
 NOMBRES ORDINALS - 1  NOMBRES ORDINALS - 2


ALTRES JOCS PROPOSATS
 
http://www.juegoseducativosvindel.com/resta.swf
 http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/dados/dados1_p.html

 http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/ANAYA%20DIGITAL/TERCERO/Matematicas/040_01_ani/
 PRACTICA LA RESTA !  LA RESTA PAS A PAS  LA PROVA DE LA RESTA !
 
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/laresta/laresta_p.html
 

 
 APRÈN A FER LA PROVA DE LA RESTA