3r PRIMÀRIA‎ > ‎Matemàtiques 3r‎ > ‎

UNITAT 1: DE NOU JUNTS A L'ESCOLA !

 
 En aquesta unitat treballarem els segúents conceptes:

1. CENTENES, DESENES I UNITATS.
2. COMPARAR NOMBRES.
3. SUMES PORTANT-NE !
4. MÉS GRAN, MÉS PETIT, IGUAL.
5. RESTES PORTANT-NE.
6. UNITATS DE MILER.
7. ESCRIPTURA DE NOMBRES.

Aquí podràs trobar-hi jocs on line per a poder reforçar allò que els mestres us ensenyen a les aules. D'aquesta manera podreu repassar i aprendre tot jugant !

http://www.jverdaguer.org/jsmedia/002aprenem/primer/numeracio/duesxifres.swf

http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/ordenar/jclic/ordenar.jclic.zip&lang=ca&title=Ordenar+Nombres

http://ares.cnice.mec.es/matematicasep/a/1/ca1_08.html
 Més gran o més petit ?  Ordena nombres...  Fes caminar el cargol! 
 
http://www.xtec.cat/~smora/activitats/escriptura.swf
 
http://www.genmagic.net/mates4/sermat1c.swf
 
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2007/cajon_sastre/acmates/numeracio/quantesdes.swf
 Escriptura de nombres 1  Escriptura de nombres 2  Descomposició en C-D-U
 
http://www2.vedruna-angels.org/vangels/antiga/clicsprim/4/descomposicio.htm
 
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/Tablas/TablasIE.html
 
http://www.cuadernosdigitalesvindel.com/juegos/juego_tabla_multiplicar_1.php
 Descomposició de nombres  Taules de multiplicar  Petar globus(multiplicar)
 
http://www.sectormatematica.cl/flash/tablalunar.swf
 
http://www.arcademicskillbuilders.com/games/jetski/jetski.html
 
http://www.bbc.co.uk/bitesize/ks1/maths/addition_and_subtraction/play/popup.shtml
Extraterrestres !!(mult.)   Carreres de motos aquàtiques - sumes  El secret de la piràmide
 
http://www.arcademicskillbuilders.com/games/island_chase/island_chase.html
 
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/todo_mate/calculo_m/seriesCI_S/ci_serie15_p.html
 
http://www.vedoque.com/juegos/juego.php?j=dados
Carreres de motos aquàtiques - restes  Càlcul Mental  Aprèn a sumar jugant a daus
 
http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/centmil/index.htm
 
http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/maquina_calcular/maquinaCalcular.html
 


http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ceip_san_rafael/RECURSOS/APROXIMACION.swf?IdJuego=349&IdTipoJuego=1
 Centenars i milers La màquina de calcular ! Aproximació a les desenes i a les centenes